top of page

בחזרה לקהילה

 

Supersonas

 

מנהלת ההסברה בתרגילי רשות החירום הלאומית

 

פורום נשים בתעשייה – התאחדות התעשיינים

 

עמותת רקיע

 

עמותת גשר אל הנוער

 

העמותה לקידום החייל הדרוזי המשוחרר

 

איגוד יחסי הציבור הישראלי

 

CJP  שותפות חיפה בוסטון

bottom of page